Kinesioptaping je metoda fizioterapije koja podrazumjeva postavljanje terapeutskih traka sa biomehaničkim djevovanjima. Ovu metodu je utemljio Japanac Kenzo Kase 70-tih godina XX stoljeća.

Koristi kinesiotaping:
1. Podržava mišiće
2. Poboljšava mišićnu kontrakciju kod oslabljenog mišića
3. Umanjuje mišićni umor
4. Umanjuje grčeve
5. Povećava obim pokreta ekstremiteta
6. Poboljšava protok tjelesnih tekućina
7. Smanjuje upalne procese
8. Reducira bol
9. Koriguje položaj zgloba