Akupunktura

Akupunktura je terapijska tehnika koja potječe iz tradicionalne kineske medicine. Koristi se za liječenje različitih zdravstvenih problema i postizanje ravnoteže u tijelu. U našoj ordinaciji pružamo usluge akupunkture koje mogu pomoći u vašem oporavku i poboljšanju vašeg zdravlja.

Detaljniji opis usluge akupunkture koju možete pronaći kod nas:

  1. Procjena i dijagnoza: Prije početka tretmana, naš akupunkturist će provesti temeljitu procjenu vašeg stanja kako bi utvrdio vaše individualne potrebe. To može uključivati razgovor o vašim simptomima, medicinskoj povijesti i pregledom jezika i pulsa, koji su važni dijelovi dijagnostičkog procesa u tradicionalnoj kineskoj medicini.

  2. Individualizirani tretmani: Na temelju procjene, naš akupunkturist će razviti personalizirani tretmanski plan koji je prilagođen vašim specifičnim potrebama. Ovaj plan uključuje odabir odgovarajućih akupunkturnih tačaka i tehnika koje će se primijeniti kako bi se postigao željeni terapijski učinak.

  3. Akupunkturne igle: Tijekom tretmana, tankim sterilnim iglama se pažljivo postavljaju na odabrane akupunkturne tačke na tijelu. Ove tačke su odabrane prema tradicionalnim principima kineske medicine i ciljaju na stimulaciju određenih energetskih tokova u tijelu. Iglice se ostavljaju u tijelu tijekom određenog vremenskog razdoblja, obično 20-30 minuta.

  4. Dodatne tehnike: Pored akupunkture, naš akupunkturist može primijeniti i druge tehnike kao što su akupresura (pritisak na određene tačke bez igala), moxibustija (primjena topline izgaranjem biljnog materijala iznad akupunkturnih točaka) ili koristiti elektroakupunkturu (primjena blage električne stimulacije na akupunkturne tačke).

  5. Kontinuirano praćenje i prilagodba: Tijekom serije tretmana, naš akupunkturist će pratiti vaš napredak i prilagođavati tretmane prema potrebi. Ovisno o vašem stanju, može biti potrebno nekoliko tretmana kako biste postigli željene rezultate. Naš cilj je pružiti vam podršku i pomoći vam da postignete optimalno zdravlje.

Cjenovnik naših usluga