Hidžama kao lijek i ono što je potrebno znati Sa zdravstvene perspektive hidžama je medicinska metoda, tačnije čin izvlačenja nečiste krvi na određenim tjelesnim tačkama putem zarezivanja kože i vakum sukcijom.Hidžama je prevencija velikog broja bolesti i lijek kada se…

Mudrost hidžame Često se postavlja pitanje zašto baš raditi hidžamu sredinom mjeseca ili zašto su odabrani sedamnaesti,devetnaesti i dvadest i prvi dani kao najpovoljniji za obaviti ovaj tretman.Naime istraživači modernog doba su konstatovali da se u čovjeku dešava uzburkano kretanje…

Naučne osnove akupunkture Kao što je većini populacije poznato akupunkutra je drevni kineski način liječenja, postala je veoma popularna u zadnjih nekoliko desetljeća. Kod mnogih bolesti koje su otporne na konvencionalne oblike liječenja, akupunktura se pokazala kao veoma efikasna metoda.Prednost…