Hidžama kao lijek i ono što je potrebno znati

Sa zdravstvene perspektive hidžama je medicinska metoda, tačnije čin izvlačenja nečiste krvi na određenim tjelesnim tačkama putem zarezivanja kože i vakum sukcijom.
Hidžama je prevencija velikog broja bolesti i lijek kada se one pojave.

Praktikovali su je stari Grci, Babilonci, Rimljani, Egipćani, Kinezi, Arapi.
Hidžama i islam ne idu jedno bez drugog, da ima čvrsta uporišta u sunnetu Poslanika Muhameda a.s. ukazuju mnogobroji vjerodostojni hadisi.

Priprema pacijenta/klijenta za tretman i kratki vodič:
➢ Prije dolaska na tretman ne konzumirati hranu (2-3h prije)
➢ Ne piti mlijeko i ne konzumirati mliječne proizvode cijeli taj dan (radi prevencije osjećaja mučnine tokom tretmana)
➢ Pacijent/klijent mora apstinirati od intimnog odnosa 12 sati prije tretmana
➢ Konzumiranje vode, soka, kafe na dan obavljanja hidžame ne predstavlja problem u realizaciji tretmana
➢ Po mogućnosti hidžamu raditi sedamnaestog, devetnaestog, dvadesetog ili dvadest i prvog u hidžretskom mjesecu.
➢ Ukoliko pacijnet/klijent koristi neku od medikamentoznih terapija obavezno naglasiti prije izvođenja tretmana
➢ Savjetuje se da se u iduća tri sata (3h) nakon obavljenog tretmana konzumira voće i povrće.
➢ Ne konzumirati crveno meso, mlijeko, mliječne proizvode, duhan, gazirane napitke, slanu i masnu hranu dvadeset i četiri sata (24h) poslije obavljene hidžame.
➢ Apstinirati od intimnog odnosa sljedeća dvadest i četiri sata (24h).
➢ Unositi dva litra vode iduća četiri dana

Napomena:
● Nekoliko dana (3-5) nakon obavljenog tretmana mogu se javiti bolovi, to je pokazatelj da je proces ozdravljenja pokrenut (tzv. Kriza cijeljenja)
● Hidzamu u našem centru isključivo obavlja fizioteraput poštujući i primjenjujući pravila asepse i antisepse.